Ali Şeriati’den Mustafa Melikyan’a İran’da İslami Entelektüalizm’in Dönüşümü

Abuzer Dişkaya

M. Mansur Hashemi’nin “İslami Entelektüalizm: Ali Şeriati’den Mustafa Melikyan’a” adlı çalışmasından mülhem eserin çevirmeni Abuzer Dişkaya ile İRAM İstanbul’da 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilen “Ali Şeriati’den Mustafa Melikyan’a İran’da İslami Entelektüalizm’in Dönüşümü” başlıklı konferansı.