Öz Geçmiş

Lisansını 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde, yüksek lisansını ise Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Programında tamamlamıştır. Şu an Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programına devam etmektedir. 2013-2014 yılları arasında Nobel Yayın Grubu bünyesinde editör olarak çalışan Tok, 2014-2019 yılları arasında aynı kurumun tercüme eserler ve yurt dışı telif hakları koordinatörü ve yayın kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.