Arama Sonuçları: " Teoloji"

Boşnak İslam kültür mirası, İran İslam Cumhuriyeti ve Bosna Hersek iş birliği adı altında topluma aktarılmaktadır.

İran, diğer Balkan ülkelerindeki durumunun aksine bugünlerde dahi Bosna-Hersek’te geniş bir varlığa sahiptir.

Ehlibeyt kavramı, Şii mezhepçi söylemi Sünni Müslüman topluma yerleştirmek için kullanılmış bir araçtır.

İran’ın Arnavutluk’taki kültürel yatırımlarının en büyük başarısının tarikatlarını Şiiliğin bir kolu olarak sunmaya başlayan Bektaşi tarikat liderleri arasında olduğu gözlemlenmektedir.

Kiyan Halkası müesses nizamın benimsediği siyasi ve dinî akımdan uzaklaşarak Devrim’in ikinci on yılında entelektüel bir dönüşümle liberal eğilimlerin etkisi altında hareket etmiştir.

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran toplumunun çok etnisiteli yapısı hem reformist hem de muhafazakâr yönetimler tarafından göz ardı edilmiştir.

Reformist-ılımlı gruplar Uzmanlar Meclisi seçimlerinde Parlamento seçimleri kadar başarı gösterememiş olsalar da seçimler üzerinde dikkatle durulması gereken bir manzara ortaya çıkarmıştır.