Arama Sonuçları: " azerbaycan"

Geçmişte tecrübeli şahısların kontrolünde düzenlenen yas törenleri, günümüzde devletin kontrol ettiği meddahlar etrafında şekillenen siyasi etkinliklere evirilmiştir.

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

Yarşatır öncesi Batı’da İraniyat çalışmaları klasik oryantalist bakış açısıyla ele alınırken onun 50 yılı kapsayan araştırmaları bu disiplinin sağlam bilimsel temellere oturmasını sağlamıştır.

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

Hazar’da 27 yıl sonra varılan anlaşmanın bölgeye yeni bir enerji güvenlik vizyonu ve komşuluk ilişkisi getireceğini söylemek abartılı bir yorum olmayacaktır.

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran hükûmeti son yıllarda bilhassa Ermenilere yönelik dinî turizmin güçlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunmaktadır.

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler

İran basınında geçtiğimiz hafta öne çıkan haberler