Öz Geçmiş

1992 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. American Üniversitesi’nde İktisat alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1999-2005 yılları arasında Washington D.C.’de bulunan Commodity Futures Trading Commission’da ekonomist olarak görev yaptı. 2012 yılında enerji piyasaları üzerine araştırma yapmak için Oxford Enerji Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Ateş, halen Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında uluslararası finans, finansal piyasalar ve enerji piyasaları bulunmaktadır.