Çin'in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Bildiriler Kitabı

Çin'in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Bildiriler Kitabı

Küresel bir güç olma iddiası güden Çin, Bir Yol bir Kuşak Projesiyle bu alandaki girişimlerini artırma ve Asya üzerinden Avrupa ve dünyanın geri kalanıyla kurduğu ilişkileri özellikle ekonomi alanında geliştirmeye çalışmaktadır. Çin’in birçok ülkeyi yakından ilgilendiren bu girişimi, stratejik konumları itibariyle Türkiye ve İran açısından özel bir önem taşımaktadır. Çin bu iki ülkeyi kendi ürünleri için önemli birer pazar olarak gördüğü gibi Avrupa’ya geçişin kritik bir güzergahı olarak da değerlendirmektedir. Bu durumun ilmi şekilde incelenmesi, dünya ölçeğinde meydana gelmekte olan ve önümüzdeki dönemde ivme kazanması beklenen gelişmeleri anlamak açısından mühimdir. İRAM’ın Çin’den, Türkiye’den ve İran’dan uzmanların katılımıyla tertip ettiği sempozyumda bu konu farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Yayımlanan sempozyum bildirileri, hem küresel gelişmeleri hem de Ortadoğu’da yeniden şekillenen denklemi anlamaya katkıda bulunmaktadır.

Bildiri kitabını indirmek için tıklayınız.