DIŞ POLİTİKA

GÖRÜŞ

Tarihten Günümüze Dağlık Karabağ

Yıldız Deveci Bozkuş

1813 Gülistan, 1828 Türkmençay ve 1829 Edirne antlaşmalarıyla Rusların eline geçen Dağlık Karabağ, Rusların etnik politikaları neticesinde demografik bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır.

HABER ANALİZ

Dağlık Karabağ ve İran'ın Kafkasya Politikası

Hakkı Uygur

Bölgede işgalin sona ermesinin ve kalıcı istikrarın sağlanmasının Erivan ve Tahran da dâhil herkesin faydasına olacağına şüphe yoktur.