DIŞ POLİTİKA

GÖRÜŞ

BAE’nin İran’a İtidalli Yaklaşımı

Sina AzodiGiorgio Cafiero

İran’ın büyüklüğü, nüfusu, Şiilik formülasyonu ve Arap devletlerindeki eylemleri tarihsel olarak BAE’nin stratejik düşüncesini etkilemiştir.

HABER ANALİZ

Küresel ve Bölgesel Rekabetin Türk Dış Politikası Analizlerine Yansıması

Hakkı Uygur

Mısır, Türkiye ve İran gibi bölgesel güçler, aralarındaki cüzi ihtilafları bir kenara bırakamazlarsa genişçe bir bölge kötü yönetimlerle boğuşan büyük bir Lübnan’a benzeyecektir.