DIŞ POLİTİKA

GÖRÜŞ

Lübnan ve Irak Protestoları Nasıl Okunmalı?

Taylan Çökenoğlu

Protestoların sebebi olan yolsuzluk, kayırmacılık, ekonomik darboğaz, işsizlik ve dış müdahale gibi sorunlar temelde iki ülkenin de siyasal sisteminin yapısal karakteristiğinden kaynaklanmaktadır.

GÖRÜŞ

İran-Suudi Arabistan Geriliminde Pakistan’ın Arabulucu Rolü

Muhammad Abbas Hassan

Pakistan’ın diplomatik çabaları, Başbakan İmran Khan’ın, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’na yolculuğu esnasında Suudi Arabistan’a yaptığı kısa ziyaretiyle başladı.