DIŞ POLİTİKA

DIŞ POLİTİKA

İran’ın Bir Dış Politika Enstrümanı Olarak Propaganda

Seçil Özdemir

İran Devrimi, 20. yüzyılın son çeyreğinde, gazete, radyo, televizyon gibi medya araçlarının kitlelere ulaşmak konusunda pek çok imkân sunduğu bir dönemde gerçekleşmiştir.

GÖRÜŞ

Suriye Sonrası Dönemde İsrail’in Hizbullah Gündemi

Özgür Dikmen

Son dönemde Suriye’de durumun görece stabilleşmesiyle birlikte İran ve Hizbullah’ın sahadaki gücünü artırması, İsrail’in jeopolitik tehdit sıralamasında Hizbullah’ı yeniden birinci sıraya yerleştirdi.