Öz Geçmiş

Esin Erginbaş 2016 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Tez döneminde olup çalışmalarını; siyasal kültür, siyasal katılım, toplumsal sınıflar, toplumsal hareketler ve vatandaşlık üzerine yapmaktadır.

Yayınları