Basra’nın Şiîleşmesi: 19.Yüzyıl

Basra’nın Şiîleşmesi: 19.Yüzyıl

Ali Rıza Işın’ın “Basra’nın Şiîleşmesi: 19. Yüzyıl” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba saat 20.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Program, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Işın, kitabının “Basra Şehri ve Tarihi” başlıklı birinci bölümünde Basra’nın coğrafi konumunu, İslam tarihindeki yerini ve sosyal yapısını ele alır. “Basra’nın Şiîleşme Süreci” adlı ikinci bölümde ise bölgenin Şiîleşmesinin temel sebeplerini tespit etmeye çalışır. Işın, Şiîleşmenin muhtemel sebepleri arasında hızlı demografik değişim, İran etkisi ve bölgedeki kabilelerin yerleşik hayata geçerken Şiî tebliğ faaliyetlerinin tesirinde kalmaları gibi unsurları sayar. Ayrıca Basra’nın Şiîleşme sürecini analiz ederken Bağdat vilayetindeki kabilelerin Şiîleşme sürecini de göz önünde bulundurarak bu durumun Basra vilayetine etkileri üzerinde de durur. “Şiî Basra” başlıklı üçüncü ve son bölümde ise Basra’nın 19. yüzyıl sonu itibarıyla yoğun olarak Şiî bir bölge haline geldiğini veriler ışığında ortaya koyar.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   12/01/2022
Etkinlik Saati:   20:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   12/01/2022