İRAM 2016 Uygulamalı Eğitim Programı

İRAM 2016 Uygulamalı Eğitim Programı

İRAM ANKARA 2016 UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

1 Eylül - 1 Ekim 2016

İran araştırmaları merkezi, yetenekli lisans (3 ve 4. sınıf) ve lisansüstü öğrencilere akademik becerilerini geliştirmeleri ve güncel araştırma konuları hakkında bilgilenmeleri için bir staj programı düzenlemektedir.

Hangi Alanlardaki Öğrenciler Başvurabilir? İRAM çok çeşitli sosyal ve beşeri bilim alanlarından öğrencileri staj programına dâhil etmektedir: İktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, edebiyat, mütercim tercümanlık ve benzeri alanlar.

Stajyerler İram’da Ne Tür Bir Eğitim Alırlar? İRAN staj programının temel eğitim yaklaşımı, yaşayarak ve yaparak öğrenmektir. Bu çerçevede, stajyerler, eğitimleri süresince İRAM’da yürütülen araştırmalarda aktif bir şekilde yer alırlar. Stajyerler, eğitimleri süresince seminer ve tartışma gruplarına dahil olurlar ve literatür taraması, basın takibi ve toplantı organizasyonu gibi etkinliklerde rol alırlar.

Son başvuru: 29 Ağustos 2016

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   01/09/2016
Etkinlik Saati:   15:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   01/10/2016