İstanbul Edebi ve Kültürel Muhitinin Meşrutiyet Dönemi Fars Edebiyatına Tesiri

İstanbul Edebi ve Kültürel Muhitinin Meşrutiyet Dönemi Fars Edebiyatına Tesiri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İRAM İstanbul'un iş birliği ile 26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat 17.00'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi'nde Tebriz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bakır Sadriniya'nın katılımıyla "İstanbul Edebi ve Kültürel Muhitinin Meşrutiyet Dönemi Fars Edebiyatına Tesiri" başlıklı bir konferans düzenlenecektir.

19. Yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul, İranlı aydınların toplanarak modernleşme düşüncesini tartıştığı bir durak hâlini almıştır. Modern Fars Edebiyatı'nın öncülleri arasında sayılan pek çok şair ve yazar için İstanbul kültür muhiti, bir nevi okul vazifesi görmüştür. İstanbul'da telif, tercüme, süreli yayın ve kitap neşrinde bulunan İranlı aydınlar, Osmanlı aydınlarının nispeten erken yakaladığı modernleşmeye ilişkin tecrübelerini İran'a aktaran bir köprü vazifesi görmüşlerdir. İstanbul'dan Tebriz'e oradan da Tahran'a uzanan kültürel bağlar, iki toplumu birbirine yaklaştırdığı gibi günümüzün İran'ının da kültürel zeminini teşkil etmiştir. Bu konferans vesilesiyle İstanbul'un  19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarına değin İran kültür hayatına tesiri üzerinde durulacaktır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   26/12/2019
Etkinlik Saati:   17:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   26/12/2019