İran İçin Kronik Tehlike: Beyin Göçü

İran İçin Kronik Tehlike: Beyin Göçü
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

"Göç” kelimesi için birbirine benzeyen, bazen farklı anlamları da içeren birçok tarif yapılmıştır. Yaygın kullanımıyla göç, “İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesi” olarak tarif edilmektedir. Dünyada hiçbir millet, hiçbir aile ve hiçbir insan önemli bir neden olmadıkça doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı toprakları terk edip başka bir coğrafyaya göç etme gereğini duymaz. Göç olgusu hem terk edilen hem de varılan bölgeyi veya ülkeyi derinden etkileyen sonuçlar doğurmaktadır.