دیدگاهجامعه - فرهنگ

'مست عشق' و دعوای فقیه و صوفی

مشتاق الحلو 29.10.2019

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

سیاست خارجیتحلیل اخبار

ایران و عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور 22.10.2019

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به عملیات "چشمه صلح" نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا خشم ملی گرایی کردی داخل کشور را به سوی هدفی غیر از خود سوق دهد.

جامعه - فرهنگدیدگاه

نگاهی به ترجمه آثار ترکی به فارسی

امید باشار 21.10.2019

در حالی که در دوره کلاسیک، ایران از نظر ادبی و فرهنگی ترکیه را تحت تأثیر خود قرار می داد، از دوره مدرن گرایی بدین سوی، برعکس، ترکیه ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

دیدگاهسیاست خارجی

دلایل و اهداف عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات

محمد عبدالمجید 16.10.2019

ماهیت فرامرزی پ ک ک و شاخه های سوری اش، آنها را هم ردیف گروه های تروریستی دیگر مانند داعش، القاعده و گروه های تندرو شیعه قرار می دهد.

شیعه شناسیدیدگاه

ایران و اعتراضات جدید عراقی ها

مشتاق الحلو 07.10.2019

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.

شیعه شناسیتحلیل اخبار

گمانه زنی ها در مورد جانشینی آیت الله سیستانی

مشتاق الحلو 25.09.2019

شاید دیگر هیچ مرجعی جایگاهی چون سیستانی و یا مراجع پیش از وی را نیابد. اما این سخن بدان معنی نیست که در آینده نزدیک این نهاد تعطیل شده و یا اهمیت خود را از دست خواهد داد.

انتشارات جدید