نگاهی به مسأله استرداد از ترکیه به ایران

نگاهی به مسأله استرداد از ترکیه به ایران
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان به گرانی بنزین در ایران به نامهای مرادی، تمجیدی و رجبی در حالی که اصول دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است، اتفاقی ناخوشایند بود. این پرونده جوانب مختلف حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی پیدا کرده است. در کنار این ابعاد، بحث استرداد دو نفر از آنها از ترکیه نیز مطرح شده و برخی رسانه ها استرداد آنها را در قالب همکاری های امنیتی دوجانبه تفسیر کرده و دولت ترکیه را متهم به نقض موازین حقوق بشر می کنند. در این یادداشت سعی خواهم کرد این مسأله را بررسی کنم.

سالانه خیل عظیمی از پناهجویان از کشورهای همسایه و یا کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان به ترکیه می آیند. دو دلیل عمده برای انتخاب این کشور جهت پناهندگی وجود دارد: ١- همجواری اش با اتحادیه اروپا باعث شد پناهجویان آن را به عنوان گذرگاه برای سفر به اروپا انتخاب کنند؛ ٢- شرایط مطلوبتر آن نسبت به کشورهای منطقه از لحاظ دموکراسی و حاکمیت قانون. در سالهای اخیر با توجه به درگیری ها در برخی کشورها از جمله سوریه، عراق و افغانستان و بروز مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی در برخی دیگر همچون ایران، حرکت پناهجویان به ترکیه افزایش فوق العاده ای داشته است. بر اساس آمار اداره کل مهاجرت در سال ٢٠٢٠، نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار سوری در ترکیه تحت حفاظت موقت به سر می برند. در سال ٢٠١٩، حدود یک میلیون و صد هزار نفر با اخذ اقامت در ترکیه به سر می بردند که ایرانی ها رتبه پنجم را داشتند. در همین سال، حدود ٤٥٥ هزار نفر (شامل ٨٧٥٣ ایرانی) به دلیل ورود و یا اقامت غیر قانونی در ترکیه بازداشت شده اند.  این آمار تعداد بسیار زیاد اتباع خارجی در ترکیه را نشان می دهد. این تعداد زیاد هم فرصت و هم نوعی تهدید برای این کشور است. از طرف دیگر، خودداری کشورهای غربی در سالهای اخیر از پذیرش پناهندگانی که در ترکیه به سر می برند، باعث اقامت طولانی مدت و بلاتکلیفی افرادی که شرایط دریافت پناهندگی در آن کشورها را دارند، شده است.

یکی از مشکلاتی که دولت ترکیه در زمینه مهاجرت با آن روبروست، موضوع ورود غیرقانونی به کشور و یا رعایت نکردن قوانین توسط اتباع خارجی است که ممکن است منجر به اخراج آنها شود. مطابق ماده ٥٤ قانون خارجی ها و حفاظت بین المللی ترکیه، در موارد زیر امکان اخراج یک خارجی از خاک ترکیه وجود دارد:

 1.  محکومیت به یک جرم مستوجب حبس در صورتی که مجازات اجرا شده باشد.
   
 2.  عضویت در گروه های تروریستی و یا گروه های سازمان یافته مجرمانه، حمایت و یا ارتباط با آنان.
   
 3.  تهدید علیه امنیت و یا بهداشت عمومی.
   
 4.  ورود و یا خروج از کشور برخلاف قوانین و یا علیرغم ممنوعیت ورود به آن.
   
 5.  استفاده از مدارک جعلی برای اخذ ویزا، اقامت یا ورود به ترکیه.
   
 6.  اشتغال به کار بدون داشتن اجازه کار و امرار معاش از طرق نامشروع.
   
 7.  در صورت گذشت ده روز از مدت ویزا یا معافیت از ویزا و یا باطل شدن اجازه اقامت.
   
 8.  در صورت رد و یا ابطال درخواست پناهندگان و یا انصراف از پناهندگی.

چنانچه یکی از موارد فوق تشخیص داده شود، اداره مهاجرت در ابتدا حکم اخراج را صادر و به شخص مورد نظر و وکیلش ابلاغ می کند. پس از ابلاغ، شخص ٧ روز مهلت دارد که به این تصمیم در دادگاه اداری اعتراض کند. صرف این اعتراض، اجرای حکم اخراج را متوقف می کند. دادگاه اداری موضوع را بررسی کرده و از اداره مهاجرت، دلایل صدور حکم اخراج را استعلام کرده و سپس رأی می دهد. اگرچه رأی دادگاه اداری قطعی است، اما امکان تمیز آن در دادگاه عالی اداری و سپس اعتراض به آن در دادگاه قانون اساسی وجود دارد. اگر رأی دادگاه اداری مبتنی بر تأیید اخراج باشد، این دادگاه ها چنانچه دلایل اولیه را کافی ببینند، ابتدا دستور توقف اجرای حکم اخراج را می دهند و سپس وارد رسیدگی می شوند. در این صورت تا پایان رسیدگی، امکان اخراج شخص از کشور وجود ندارد. در آخر، اگر تمامی مراحل فوق طی شده و حکم دیپورت تأیید شود، شخص می تواند از طریق دادگاه اروپایی حقوق بشر اقدام کند. پس، فردی که از طرف اداره مهاجرت با حکم اخراج یا دیپورت مواجه شده، در چهار مرحله و در چهار مرجع قضائی مختلف، حق اعتراض دارد. در کنار این موارد، اگر شخص تحت بازداشت باشد، برای رفع بازداشت، می تواند از طریق دادگاه جزای صلح اقدام کند. به عبارتی، تضمینات قضائی برای جلوگیری از نقض حق بهره مندی فرد محکوم به اخراج از دادرسی عادلانه در حقوق ترکیه به خوبی تضمین شده است. با این وجود، در سالهای اخیر به دلیل افزایش شمار پرونده های دیپورت، سیاست تسریع در رسیدگی اتخاذ شده و در این راستا، قوانین در جهت سرعت دادرسی تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال، فرصت اعتراض به حکم دیپورت ٧ روز تعیین شده است و دادگاه اداری باید در عرض ١٥ روز به درخواست اعتراض رسیدگی کرده و رأی بدهد.

با این حال، بر اساس ماده ٥٥ قانون خارجی ها و حفاظت بین المللی، در برخی موارد اخراج و یا استرداد بیگانه از کشور ممنوع است، حتی اگر ثابت شود موارد فوق محقق شده باشد. به عنوان نمونه، اگر شخص در کشوری که به آن استرداد خواهد شد، به احتمال قوی با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات و یا برخورد ترذیلی یا غیرانسانی مواجه خواهد شد، امکان استرداد یا اخراج او به هیچ وجه وجود ندارد. نکته کلیدی در اینجا این است که احتمال وقوع این موارد باید به نوعی با دلایل و مدارک اثبات شود. چراکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در حقشان حکم اخراج از کشور صادر می شود، برای جلوگیری از این امر ادعا می کنند که در صورت استرداد با احتمالات مذکور مواجه خواهند شد. در اینجا مراجع اداری و قضائی نمی توانند به صرف ادعای شخص حکم اخراج را باطل کنند. البته به نظر می رسد مکانیزم پیش بینی شده برای دیپورت دارای ضعفهایی است که با برطرف کردن آنها، شاید بتوان مسأله را دقیقتر بررسی کرد و احتمال کشف صحت و سقم ادعای شخصی را که در حق او حکم دیپورت داده شده است، بیشتر کرد. دستگیری حدود ٤٥٥ هزار نفر در سال ٢٠١٩ به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی در ترکیه به معنی بررسی ٤٥٥ هزار پرونده مربوط به دیپورت در این کشور ظرف یک سال است. قطعا رسیدگی به این حجم از پرونده امری بسیار دشوار است و شاید هم نتوان امکانات لازم برای بررسی موشکافانه همه پرونده ها را فراهم کرد.

مسأله مهم دیگری که باید در روند استرداد به آن توجه کرد، این است که فرد محکوم به اخراج، الزاما به کشور متبوع خود بازگردانده نمی شود، بلکه به او فرصت می دهند تا ترکیه را ترک کند. او می تواند به کشور دیگری به جز کشور متبوع خود برود، اما اگر در فرصت مقرر، ترکیه را ترک نکند و حکم نیز قطعی شود، به کشور متبوع خود استرداد می شود.

اما در مورد دو جوانی که از ترکیه به ایران بازگردانده شده و در ایران به مجازات اعدام محکوم شده اند، باید گفت اظهار نظر قطعی در این رابطه، نیازمند دسترسی به پرونده اینها در ترکیه است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، اینها به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده و سپس توسط پلیس آنتالیا دستگیر و پس از مدتی بازداشت، به ایران بازگردانده شده اند. در مورد اینکه آنها آیا روند قانونی برای اعتراض به حکم اخراج را طی کرده اند یا نه، و همچنین در مورد اینکه آیا دلایل و شواهدی به مراجع مربوطه راجع به احتمال مواجهه آنها با مجازاتهای غیرانسانی در صورت استرداد به ایران ارائه داده اند یا نه، اطلاعاتی در دست نیست. بنابر این اظهار نظر دقیق و حقوقی در رابطه با عملکرد مراجع ترکیه امکان پذیر نیست، اما با توجه به موارد مشابه می توان گفت که حکم اخراج اتباع خارجی با توجه به جمعیت زیاد آنها در ترکیه امری معمول است که هر روزه صورت می گیرد. اما تاکنون موارد قابل توجهی از احکام دیپورت ایرانیان یا اتباع سایر کشورها به دلیل اثبات احتمالات مذکور از طرف محاکم قضائی باطل شده است. این افراد یا وکلای آنها توانسته اند با ارائه شواهد و مدارکی اثبات کنند فرد محکوم به اخراج، در صورت استرداد به ایران با نقض حقوق بشر مواجه خواهد شد. در این موارد شاهد بودیم روند استرداد متوقف شده و نهایتا دادگاه به نفع شخص رأی داده است. حتی دادگاه قانون اساسی تركیه در این مورد آرائی صادر کرده است، از جمله رأی مربوط به ابطال حکم استرداد شش زن ایرانی که به دلیل گرایشات جنسی و دینی از ایران گریخته بودند. در مورد این زنان ایرانی به دلیل فعالیتهای غیرمشروع در ترکیه حکم دیپورت صادر شده بود که نهایتا دادگاه قانون اساسی با بیان اینکه استرداد آنها با توجه به قوانین ایران می تواند ضرر جبران ناپذیری به آنان وارد کند، حکم اخراج را متوقف کرد.  همچنین در مورد افرادی که به دلایل سیاسی از ایران به ترکیه گریخته و در این کشور با حکم دیپورت مواجه شده اند، آرائی جهت ابطال این حکم از طرف مراجع قضائی وجود دارد. به عبارتی، با توجه به فراوانی مسأله دیپورت نسبت به اتباع خارجه، مقررات و رویه قضائی خاصی در این زمینه شکل گرفته است. به همین دلیل، مسأله دیپورت در ترکیه برخلاف آنچه بعضی ها معتقدند یک پروسه حقوقی است نه سیاسی.

بعضی رسانه ها ادعا می کنند که ترکیه با ایران تفاهم نامه های امنیتی دارد و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی، فعالان سیاسی و افرادی را که ایران می خواهد، به ایران تحویل می دهد. این نتیجه گیری مقرون به صحت نیست، زیرا در مورد وجود تفاهم نامه امنیتی برای استرداد فعالان سیاسی و عقیدتی بین دو کشور، هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد. ضمن اینکه انعقاد چنین تفاهم نامه ای برخلاف تعهدات بین المللی هر دو کشور خصوصا ترکیه است که اکثریت کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر را پذیرفته و عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر است. اما اگر منظور این باشد که توافق محرمانه ای وجود دارد، اثبات وجود چنین توافقی تقریبا محال است و دوما هم اکنون در ترکیه تعداد بیشماری از مخالفان حکومت ایران وجود دارند که سالهاست در این کشور اقامت دارند و به ایران بازگردانده نشده اند. ممکن است پرسیده شود آیا کشور ترکیه تاکنون هیچ فعال سیاسی مخالف حکومت ایران را به ایران بازنگردانده است؟ در جواب می توان گفت که چنین اتفاقاتی در دورانهای مختلف و در مورد مخالفان سیاسی کشورهای مختلف از جمله ایران اتفاق افتاده است و در برخی موارد، این افراد در دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه ترکیه طرح دعوی کرده و موفق به گرفتن رأی این دادگاه به نفع خود شده اند. اما آنچه هم اکنون به اطمینان می توان گفت این است که استرداد برخی از افرادی که واقعا در خطر نقض حقوق اساسی هستند، از طرف ترکیه به ایران، بیشتر به دلیل عدم ارائه دلایل و شواهد قوی از طرف شخص مورد نظر و یا عدم امکان ارائه آنها و همچنین ضعف مکانیزم بررسی پرونده های استرداد در مراجع قضائی و غیر قضائی ترکیه به وقوع می پیوندد. در مورد دو جوان محکوم به اعدام نیز به نظر می رسد چنین اتفاقی افتاده است. اینها مدت کمی بعد از وقوع تظاهرات از ایران خارج شده اند. در آن موقع، پرونده ای علیه آنان در ایران تشکیل نشده بود و یا در صورت تشکیل هم، اطلاعاتی از آن موجود نبود. اینها شناخته شده نبودند و نقش آنها در تظاهراتها هم در آن موقع از طرف هیچ سازمانی گزارش نشده بود. بنابر این احتمال اینکه در آن موقع بتوان دلایل متقنی به مراجع ترکیه مبنی بر نقض حقوق اساسی آنها در صورت استرداد ارائه داد، بسیار کم بود. با این وجود، مقامات مربوطه موظف بودند تمامی مستندات ارائه شده را به دقت بررسی کنند. اگر این دو شخص نزد مراجع ترکیه ادعا کرده بودند که در تظاهراتهای مربوط به بنزین نقش داشته اند و در صورت استرداد، با خطر مواجه هستند، می بایست این ادعا به درستی بررسی می شد. به هر حال، باور اینکه ترکیه با آگاهی از وضعیت این دو شخص و یا در چهارچوب همکاری های امنیتی و یا به درخواست ایران، اقدام به استرداد آنان به ایران کرده باشد، بسیار دشوار است.


این متن صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بازتاب‌ دهندۀ دیدگاه ‌های ایرام نیست.

مقالات دیگر