حاشیه نشینی در خراسان رضوی: چالشها و پیامدها

حاشیه نشینی در خراسان رضوی: چالشها و پیامدها
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

ایران اگرچه به شدت درگیر مسئله حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن است، اما این مسئله مختص اين کشور نيست و یک پدیده جهانشمول اجتماعی است که در اغلب کشورها و جوامع به صورت مسئله ای چندبعدی و چالشی پیچیده شناخته می شود. اکثر دولتهای امروزی، اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته، کمابیش درگیر مسئله حاشیه نشینی هستند. بر اساس پیش بینی ها، این پدیده تا سال ٢٠٣٠ در حدود ٢ میلیارد نفر از ساکنان زمین را در بر خواهد گرفت و در کشورهای درحال توسعه حداقل یک سوم جمعیت را درگیر خواهد کرد. در دهه های اخیر به ویژه طی چند سال اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، روند مهاجرت از روستاها به شهرها و همچنین از متن شهر به حاشیه شهرها به ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، خوزستان، کرمانشاه، شیراز، قم و زاهدان در ایران سرعت گرفته است و تعداد بیشتری از جمعیت شهری در مناطق حاشیه ای شهر سکونت یافته اند.

مقالات دیگر