عبد‌الرحمن راجح

بعید است صلح در یمن به این آسانی شکل بگیرد و اوضاع آرام شود. هرچند که خروج ظاهری عربستان از جنگ بعید نیست، اما احتمالا جنگ و اختلافات ادامه خواهد یافت.