مشتاق الحلو

شواهد و قرائن نشان می دهد که شیخ محمدباقر ایروانی ممکن است جانشین آیت الله سیستانی شود؛ چراکه او بیشترین ملاکهای لازم برای تصدی مقام مرجعیت را دارد.

حسن زاده آملی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین اساتید فلسفه و عرفان در ایران معرفی می شود، آثار ارزشمندی در شرح اندیشه های ابن عربی و ملاصدرا منتشر کرده است.

این طرح به ویژه برای عراق از اهمیت بسیاری برخوردار است و اعتقاد می رود که در صورت تحقق، می تواند به حل بسیاری از مشکلاتش کمک کند.

پیام جوانان معترض عراقی در این مرحله روشن است: "تا وقتی سلاح غیر قانونی جمع آوری نشود، انتخابات نباید برگزار شود".

حشدولايى علاوه بر دلایل ژئواستراتژیک، حضور خود را در "جرف الصخر" با اسطوره های دینی گره زده و منطقه را به پایگاهی برای خود تبدیل کرده است. بعید نیست این تجربه را در سنجار نیز تکرار کند.

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.

هرچند که پروژه بازسازی مسیر کاروان اسیران کربلا ظاهرا با اهداف مذهبی انجام می شود، ولی اهدافی سیاسی، اقتصادی و چه بسا توسعه طلبانه ای هم جزو اهداف پشت پرده آن قرار دارد.

طرفداران ایران در حشد شعبی نگران از دست دادن مشروعیت خود هستند ولذا تقسیم حشد به دو جریان عتبات و ولایی را یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی برای متلاشی ساختن حشد می خوانند.

جمهوری اسلامی اگرچه حمایت از برخی کشورهای منطقه را با پوشش ایدئولوژیک توجیه می کند، ولی در واقع اهدافی فراتر از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کند.

انتقاد نماینده ولی فقیه از سیستانی بیش از آنکه ناشی از سوء برداشت در ترجمه خبر این دیدار باشد، ریشه در رقابت میان دو رویکرد در فقه سیاسی شیعه دارد.