بیلگه خان آلاگوز

بحران میان روسیه و اروپا بر سر اوکراین برای ایران و قطر فرصت و مزیتی ایجاد خواهد کرد، اما هر دو کشور رفتاری خویشتندارانه از خود به نمایش خواهند گذاشت.

موضع ضد ترکیه ای و ضد آذربایجانی رابرت منندز، موازی گفتمان ملی گرایان فارس در ایران است.

برخی افراد و جریانات در ایران از تأکید رئیس جمهور جدید بر همکاری با همسایگان، ناراضی هستند و می خواهند این روند را با بعضی اظهارات و اقدامات خود تضعیف کنند.

در حالی که از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق سخن به میان می رود، رقابت ایران و عربستان سعودی که در پی افزایش نفوذ خود در بازار عراق هستند، موضوع اصلی دوره جدید خواهد بود.

موضوعی که ایران در طولانی مدت با آن مواجه خواهد بود، سیاست انرژی ای است که ایالات متحده امریکا در دوره جدید، آن را در پیش خواهد گرفت.