هادی آتای

در حالی که اشغال اوکراین توسط روسیه، اروپا را با بزرگترین چالش امنیتی پس از جنگ جهانی دوم روبرو کرده، دور هشتم مذاکرات هسته‌ ای به نقطه ای حساس رسیده است. نقش روسیه در هر دوی این موضوعات به شدت محوری است.

اظهارات دریادار سیاری و ناخدای بازنشسته صمدی نشانه ای است از افزایش نگران کننده نارضایتی در میان نیروهای ارتش که ناشی از رویکرد حاکمیت در دادن امتیاز به سپاه پاسداران و تبعیض برعلیه ارتش است.

در حالی که امریکا با تحریمهای سنگین و محاصره استراتژیک توانسته اقتصاد ایران را به نقطه فروپاشی نزدیک سازد، نمی خواهد تا دست به گزینه های نظامی پرهزینه و خطرناک ببرد.

علیرغم روشن بودن هدف تاسیس دولتی بر مبنای

در صورت اصرار ایران بر ادامه دخالت در عراق، احتمال می رود که نوع جدیدی از درگیری های فرقه ای در منطقه، میان شیعیان طرفدار ولایت فقیه و شیعیان ملی گرای عراقی روی دهد.