تقابل سنت و تجدد در آثار داستانی ایران و مصر

تقابل سنت و تجدد در آثار داستانی ایران و مصر

جلسه ارائه رساله دکتری مدینه کرمی، با عنوان ”تقابل سنت و تجدد در آثار برگزیده ادبیات داستانی نوین ایران و مصر تا پایان دهه ۷۰ میلادی“ روز شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر مدینه کرمی، دانش آموخته دانشگاه شیراز، در رساله دکتری خود به بازتاب تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ حاصل از رویارویی سنت و تجدد در ادبیات داستانی نوین ایران و مصر، بر اساس نظریه ژرمونسکی پرداخته است. ایران و مصر، علاوه بر مشترکات تاریخی زیاد، در دوران معاصر نیز زمینه های اجتماعی-سیاسی مشابهی داشتند. روشنفکران دو کشور پس از آشنایی با پیشرفت و تکنولوژی و تفکرات اروپایی، متوجه پیشرفت رقیب و عقب ماندگی وطن شدند. این آشنایی، مقدمه تقابل "سنت" و "تجدد" را در این دو کشور فراهم کرد.

کرمی در رساله خود سه اثر داستانی از ایران یعنی بوف کور صادق هدایت، راه آب نامه جمالزاده، نفرین زمین جلال آل احمد و سه داستان زینب از محمد حسین هیکل، قندیل ام هاشم اثر یحیی حقی و قصر الشوق نوشته نجیب محفوظ از مصر را مقایسه، تحلیل و با هم تطبیق داده است. در نتیجه بررسی ها معلوم شده است که پیامدهای حاصل از تقابل سنت و تجدد در این داستانها عبارتند از: حضور و حقوق زن در اجتماع، سرگشتگی روشنفکر، غرب گرایی، استعمار، آزادی فردی، اصلاحات ارضی، ورود تکنولوژی و تقابل علم و دین و...

در پایان این جلسه که با مدیریت دکتر محمد عبدالمجید برگزار شد، دکتر کرمی به برخی از وجوه تشابه و تفاوت میان نویسندگان مصری و ایرانی در رابطه با سنت و تجدد اشاره کرده است.
 
علاقه مندان می توانند جلسه را از طریق این لینک تماشا کنند.
https://www.youtube.com/watch?v=Er-XoYSuEFg