سفر بولتون به ترکیه

مهمت كوچ

مهمت کوچ: ترکیه از امریکا انتظار دارد نیروهای پ.ی.د را خلع سلاح و کنترل منطقه را به نیروهای مردمی واگذار کند.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا با اشاره به اظهارات بولتون یک روز قبل از سفر به ترکیه مبنی بر اینکه ترکیه در صورتی می تواند وارد سوریه شود که تعهد بدهد به نیروهای پ.ی.د حمله نکند، اظهار داشت که به نظر می رسد بین مقامات دولت ترامپ هماهنگی لازم وجود ندارد چراکه این سخنان کاملا با توافقات صورت گرفته در گفتگوی تلفنی بین رئیس جمهور ترکیه و همتای امریکائیش مبنی بر اینکه ترکیه می تواند جایگزین امریکا برای مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه شود، در تضاد است. به این دلیل اردوغان حاضر به دیدار با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نشد.

کوچ در مصاحبه با شبکه ایران انترنشنال روز سه شنبه ٨ ژانویه بیان کرد که ترکیه از امریکا انتظار دارد نیروهای پ.ی.د را به عنوان شاخه گروه تروریستی پ.ک.ک خلع سلاح کرده و اسلحه و مهماتی را که تحویل آنها داده بود، جمع آوری کند و چنانچه قصد ندارد کنترل منطقه را در اختیار ترکیه قرار دهد، حداقل کنترل آن را به نیروهای مردمی آنجا واگذار کند.

ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

مهمت کوچ درباره ایده ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه سخن گفت.

تهدید ترامپ به ترکیه

مهمت کوچ: ترامپ از یک طرف اقتصاد ترکیه را تهدید می کند و از طرف دیگر طرح ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل و عاری از تروریسم می پذیرد.

درخواست ترکیه برای استرداد گولن

مهمت کوچ: ترکیه استرداد گولن از امریکا را مربوط با امنیت ملی کشور می داند.