شیعه شناسی

حشدولايى علاوه بر دلایل ژئواستراتژیک، حضور خود را در "جرف الصخر" با اسطوره های دینی گره زده و منطقه را به پایگاهی برای خود تبدیل کرده است. بعید نیست این تجربه را در سنجار نیز تکرار کند.

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.

هرچند که پروژه بازسازی مسیر کاروان اسیران کربلا ظاهرا با اهداف مذهبی انجام می شود، ولی اهدافی سیاسی، اقتصادی و چه بسا توسعه طلبانه ای هم جزو اهداف پشت پرده آن قرار دارد.

طرفداران ایران در حشد شعبی نگران از دست دادن مشروعیت خود هستند ولذا تقسیم حشد به دو جریان عتبات و ولایی را یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی برای متلاشی ساختن حشد می خوانند.

انتقاد نماینده ولی فقیه از سیستانی بیش از آنکه ناشی از سوء برداشت در ترجمه خبر این دیدار باشد، ریشه در رقابت میان دو رویکرد در فقه سیاسی شیعه دارد.

اتهام ارتباط با اسرائیل به این روحانی سرشناس حاوی این پیام است که منتقدین سیاست ایران در لبنان باید بدانند که هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ حرمت و مصونیتی رعایت نخواهد شد.

معترضان عراقی فرصت یک ماهه به مصطفی کاظمی برای تحقق خواسته هایشان دادند.