مطالعات امنیتی

سهم روسیه، چین و کره شمالی در توسعه ظرفیت تسلیحاتی ایران امر پنهانی نیست، با این حال، نام شرکت ام تی ان برای اولین بار است که در زمینه انتقال فناوری به ایران در زمینه صنایع دفاعی شنیده می شود.

با توجه به اهمیت روزافزون پهپادهای خودکار و توانایی نبرد هوایی و با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تمرکز کشوری نسبتاً کوچک مانند امارات بر توسعه توانایی های خود در این زمینه امری منطقی به نظر می رسد.

آنکارا که تخریب روابط خود با بازیگری مانند آمریکا را به دلیل سیاستهایش در رابطه با ی.پ.گ می ‌پذیرد، در صورت حمایت محرز ایران از پ.ک.ک، رویکرد خود نسبت به این کشور را تغییر خواهد داد.

چنانچه ایران که پ.ک.ک. و شبه نظامیان را به عنوان بازیگران ابزاری می بیند، علیه عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سنجار موضع گیری کند، احتمال همکاری میان پ.ک.ک. و شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس این توافقنامه، ایران خواهد توانست از توانایی های پیشرفته سایبری روسیه بهره ببرد. و در نتیجه، توافقنامه به آن قدرت مضاعفی در برابر کشورهایی که آنها را رقیب یا دشمن خود می پندارد، خواهد داد.

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.

با توجه به اینکه اینترنت و فضای مجازی از نظر حاکمیت به عنوان اصلی ترین خطر امنیتی قلمداد می شود، اعدام روح الله زم را می توان به نوعی تهدید و ارعاب فعالان رسانه ای مخالف دانست.

نهادهای امنیتی ایران با چهار معضل اساسی؛ رقابت بین نهادها، ناکامی در عملیات ضد جاسوسی، ناکامی در تحلیل اطلاعات و اشتباهات اطلاعاتی و سیاست زدگی اطلاعات روبرو هستند.

در حال حاضر ایالات متحده امریکا، روسیه، عراق و سوریه پذیرفته اند که داعش به معنای واقعی کلمه شکست داده نشده و این گروه وارد روند تولد دوباره شده است.

حوادث اخیر در کشور چه به صورت سایبری و چه به شکل دیگری صورت گرفته باشد، گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی با چالشهای جدیدی روبروست.