مطالعات امنیتی

ترکیه دیگر ممانعت از دسترسی اش به دریای اژه را قبول نخواهد کرد و یا به شکل‌ گیری گروه های متخاصم در مناطق مرزی خود اجازه نخواهد داد.

تدابیری که در برابر تلاش پ.ک.ک. برای انتقال از شمال عراق به مرزهای ایران اتخاذ خواهد شد و نیز کارآمدی اقداماتی که صورت خواهد گرفت، چگونگی روابط ایران و پ.ک.ک را مشخص خواهد کرد.

اظهارات دریادار سیاری و ناخدای بازنشسته صمدی نشانه ای است از افزایش نگران کننده نارضایتی در میان نیروهای ارتش که ناشی از رویکرد حاکمیت در دادن امتیاز به سپاه پاسداران و تبعیض برعلیه ارتش است.

موضعگیری های نظامی-سیاسی حشد عتبات تا به امروز و نیز روند جدایی آنها از حشد شعبی نشانگر مواضع و دیدگاه های آیت الله سیستانی است.

هم امریکا و هم ایران برای نشان دادن ضرورت حضورشان در عراق از قدرت گیری نسبی داعش سود می برند. در سوریه نیز نشانه ها حاکی از آن است رژیم اسد و

در حالی که امریکا با تحریمهای سنگین و محاصره استراتژیک توانسته اقتصاد ایران را به نقطه فروپاشی نزدیک سازد، نمی خواهد تا دست به گزینه های نظامی پرهزینه و خطرناک ببرد.

اگرچه تاکنون شمار قربانیان کرونا هم در آمریکا و هم در ایران به حدود 3 هزار تن رسیده، ولی نمی توان نسبت به انصراف دو کشور از مواضع ستیزه جویانه خود در سیاست خارجی حتی برای مدتی کوتاه امیدوار بود.