دیدگاه

ایران در بین ١٥٥ کشور، چهاردهمین کشور از نظر شدت تنش آبی در سال ٢٠٢٠ بوده است. پیش بینی می شود این کشور تابستان امسال شاهد خشکترین سال در پنجاه سال اخیر باشد.

هدف اسد از برگزاری انتخابات به این نحو، ارسال این پیغام به جامعه جهانی است که او هنوز طرفداران زیادی دارد و از مشروعیت برخوردار است و باید بر این اساس با او برخورد شود.

ایران فرماندهی نیروهای نیابتی را در دست دارد و حتی در برابر گروه هایی که به نوعی مستقل عمل می كنند، نیز دارای نفوذ قابل توجهی است.

صحبتهای جواد ظریف در چارچوب کلی خود، حرف تازه ای نبود. آنچه که تازگی دارد، افشای برخی جزئیات و اعتراف سکاندار دستگاه دیپلماسی به وقایعی است که نظام همیشه سعی کرده آنها را پنهان و یا انکار کند.

هم در فصل اول و هم در فصل نیمه تمام دوم این سریال، دولت روحانی به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از نفوذ جاسوسان به موقعیتهای کلیدی کشور علناً مورد اتهام قرار می گیرد.

حشدولايى علاوه بر دلایل ژئواستراتژیک، حضور خود را در "جرف الصخر" با اسطوره های دینی گره زده و منطقه را به پایگاهی برای خود تبدیل کرده است. بعید نیست این تجربه را در سنجار نیز تکرار کند.

تحولات در زمینه درآمد ملی، صادرات، تورم، نرخ ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر حاکی از وخامت اقتصادی در ایران طی 3 سال گذشته هستند.

ترکیه از همه ویژگی هایی که می تواند در برقراری صلح در افغانستان مؤثر باشد، برخوردار است.

مشکلات جمهوری اسلامی به بحران اقتصادی خلاصه نمی شود. ابعاد این مشکلات بسی فراتر و خطرناک تر از مسایل اقتصادی است. این کشور به اصلاحات ساختاری نیاز مبرم دارد.

سفر پاپ به عراق هرچند که پیش از روی کار آمدن نخست وزیر فعلی برنامه ریزی شده بود، اما جمهوری اسلامی معتقد است که اصرار بر انجام آن در شرایط کنونی، ممکن است به نفع الکاظمی ختم شود.

بر اساس این تئوری، تظاهر به دیوانگی یا تهدید به اقدام دیوانه وار، این امکان را به رهبران و نظامهای حاکم می دهد که در جریان چانه زنی، به امتیازاتی دست پیدا کرده و یا حداقل موضع طرف مقابل را تضعیف کنند.

با توجه به اهمیت روزافزون پهپادهای خودکار و توانایی نبرد هوایی و با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تمرکز کشوری نسبتاً کوچک مانند امارات بر توسعه توانایی های خود در این زمینه امری منطقی به نظر می رسد.