دیدگاه

آنکارا که تخریب روابط خود با بازیگری مانند آمریکا را به دلیل سیاستهایش در رابطه با ی.پ.گ می ‌پذیرد، در صورت حمایت محرز ایران از پ.ک.ک، رویکرد خود نسبت به این کشور را تغییر خواهد داد.

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.

در حالی که از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق سخن به میان می رود، رقابت ایران و عربستان سعودی که در پی افزایش نفوذ خود در بازار عراق هستند، موضوع اصلی دوره جدید خواهد بود.

انتخاب رئیس جمهور از میان فرماندهان سپاه پاسداران چیزی بیش از انتقال این نهاد از پشت پرده به جلوی صحنه نیست.

چنانچه ایران که پ.ک.ک. و شبه نظامیان را به عنوان بازیگران ابزاری می بیند، علیه عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سنجار موضع گیری کند، احتمال همکاری میان پ.ک.ک. و شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش خواهد یافت.

دولت بایدن و متحدانش بیش از آنکه به دنبال بازگشت به برجام باشند، خواهان توافق جدید جامعتری هستند که سیاستهای منطقه ای و فناوری موشکی ایران را نیز شامل می شود.

نباید از اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران بایستی

هرچند که پروژه بازسازی مسیر کاروان اسیران کربلا ظاهرا با اهداف مذهبی انجام می شود، ولی اهدافی سیاسی، اقتصادی و چه بسا توسعه طلبانه ای هم جزو اهداف پشت پرده آن قرار دارد.

پیش بینی می شود ایران که حتی در دوران دولت ترامپ موفق به صادرات یک میلیون بشکه شده، در دوره پیش رو نیز صادرات نفت خود را افزایش دهد.

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.

مصاحبه جواد ظریف با یکی از شبکه های افغانستان نشان می دهد که ایران به رغم تمامی انتقادها، در پی آن است که کارت فاطمیون را به عنوان ابزاری مهم در سیاست افغانستان نگه دارد.