دیدگاه

انفجار مهیب و دلخراش بندر بیروت هرچند که ابعاد و پیامدهایش بر لبنان به طور کامل هنوز مشخص نیست، پیامدهای مهمی در سوریه نیز به دنبال خواهد داشت.

اگرچه نمی توان انتقال سلاح و حضور برخی فرماندهان ارشد سپاه در این پرواز را ثابت کرد، اما احتمال آن هم منتفی نیست.

مسأله دیپورت در ترکیه برخلاف آنچه که بعضی ها معتقدند یک پروسه حقوقی است نه سیاسی.

تعمیق همکاریهای ایران و چین برای کریدور اقتصادی که هند به دنبال ایجاد آن از طریق راه آهن بندر چابهار تا مرز افغانستان است، تهدیدی جدی برای دهلی نو به شمار می رود.

اگرچه ایران بعد از فشاری شش هفت ماهه توانسته کره جنوبی را قانع سازد که تهران اجازه دسترسی به درآمد فروش نفت خود را داشته باشد، با این همه، به نظر نمی رسد مشکل به زودی حل خواهد شد.

اگرچه از احتمال مجهز شدن سوریه به پدافند هوایی ایرانی

اسد در صورت قرار گرفتن تحت فشار شدید، ممکن است از ایران بخواهد با تأمین منافعش، حضور نظامی اش را کم رنگ و یا شبه نظامیان غیربومی اش را از سوریه خارج کند.

اظهارات دریادار سیاری و ناخدای بازنشسته صمدی نشانه ای است از افزایش نگران کننده نارضایتی در میان نیروهای ارتش که ناشی از رویکرد حاکمیت در دادن امتیاز به سپاه پاسداران و تبعیض برعلیه ارتش است.

عراق برای تأمین حدود ٣٠ الی ٤٠ درصد ظرفیت تولید برق داخلی و نیز برق مصرفی نیازمند گاز و برق وارداتی از ایران است.

ایران اگرچه می داند سوریه در سایه اسد به کشوری ناکام تبدیل شده و اسد نمی تواند دوران پساجنگ را مدیریت کند، اما باز هم اصرار بر ماندنش دارد، زیرا در سوریه ضعیف، راحت تر می تواند پروژه خود را اجرا کند.

نباید انتظار داشت ارگانهای خبری و یا مراکز تحقیقاتی ترکیه از ممنوعیتهای رسانه ای در داخل کشور ایران پیروی کنند و یا اینکه حوادث را از منظر تهران مورد ارزیابی قرار دهند.

معترضان عراقی فرصت یک ماهه به مصطفی کاظمی برای تحقق خواسته هایشان دادند.