سیاست داخلی

رقابت تاریخی میان روحانیون قم و روشنفکرانی که خواستار نگه داشتن مرز بین آموزه ‌های دینی و آموزشهای علمی و دنیوی بودند، هنوز یکی از موضوعات مطرح در جامعۀ ایران به شمار می ‌رود.

پر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم كه هم ایران و هم تركیه در این مذاكرات مجبور به تحمل بعضی هزینه ها شده اند.

اگر آقای اردوغان به اصلاحات اعم از اصلاحات سیاسی به خصوص در زمینۀ اصلاح قانون انتخابات و احزاب و امور اداری کشور، و همچنین ادامۀ اصلاحات در حوزۀ اقتصاد همانند سالهای نخست دوران مسئولیتش نپردازد، در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٩ با مشکل اساسی روبرو خواهد

صادق زیبا کلام اندیشمند سرشناس ایرانی تأکید می کند مهمترین چیزی که در این واقعه فرو ریخت، تصویر

به زعم مراجع دینی حاکم و برخی از سیاستمداران، سیستم حکومتی در ایران از نوعی قداست و مشروعیت فرازمینی و الهی برخوردار است و نیازی به مشروعیت زمینی و مردمی ندارد.

کودتای 15 جولای آغاز دوره ای جدید در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است. ترکیه از یک طرف به بازسازی سازمانها و ارگانهای حیاتی نظام که در طول چهل سال مورد هدف عوامل نفوذی گولن قرار گرفته بود، خواهد پرداخت و از طرف دیگر فصلی نو در روابط خارجی اش خواهد گشود.

انتخابات مجلس و خبرگان نشان داد که جناح محافظه ¬کار بدون نظارت استصوابی در مصاف با دیگر گرایشات فکري از توان رقابتي اندكي برخوردار است

با وجود کارنامۀ ضعیف دولت روحانی و از دست دادن بسیاری از هوادارن خود و ناامیدی در اصلاح و بهبود یا تغییر وضعیت فعلی، رأی دهندگان در میان بد و بدتر قرار گرفته اند و مجبورند به روحانی رأی دهند.

با كنار رفتن رهبران سیاسی كاریزماتیك مانند هاشمى از صحنه، نیرویی كه جلوی فرماندهان سپاه را می گرفت، از میان رفته است.