سیاست خارجی

احتمالا ایران از راه اندازی اعتراضات بدش نمی آمد و می خواست از این امر برای تحمیل برخی خواسته های خود به دولت عراق استفاده کند، ولی اعتراضات از کنترل خارج شده است.

برای هر کشوری مذاکرات آشکار بیشتر فایده دارد، اما برای جمهوری اسلامی مذاکرات پنهان راه گریز است تا مخفیانه عقب نشینی کند و در خلوت به نرمشهای قهرمانانه تن بدهد.

ارتباط مخفی سگو به مدت شش سال با مقامات اطلاعاتی ایران به دور از چشم دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل، دستاوردی برای ایران و شکست اطلاعاتی برای سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل به شمار می رود.

با توجه به ایدئولوژی انقلابی و نوع ساختار حاکم بر ایران پذیرش احتمالی خواسته های واشنگتن را می‌ توان به نوعی تغییر بی سر و صدای نظام این کشور دانست.

با توجه به اینکه نتایج انتخابات منجر به ایجاد ثبات در عرصه داخلی کشور خواهد شد، موقعیت جهانی ترکیه هم تحت تأثیر همین مسأله ارتقا خواهد یافت.

هجدهمین اجلاس سران عضو سازمان همکاری شانگهای، بدون پاسخ صریح به درخواست ایران برای عضویت کامل در این سازمان، در شهر چیندائو چین پایان یافت.

به نظر می‌ رسد تمامی مسیرها برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا از آن به بروکسل منتهی می ‌شود.

گرایش عبادی به سوی هر طرف کاملا تعیین کننده خواهد بود و احتمالا وی با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق جناحهای مختلف، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

به نظر می‌ رسد در دوره آتی تهران تلاش خواهد کرد با استفاده از روابط با روسیه، چین، اتحادیه اروپا و ترکیه راهی برای بیرون رفتن از انزوای منطقه ای و بین المللی خود بیابد.

در صورتی که حکومت ایران تحولات اخیر را مبنی بر تلاش آمریکا و شرکای منطقه ایش برای تغییر رژیم تهران تفسیر کند، باید منتظر واکنشهای متفاوتی از سوی ایران باشیم.

روسیه همانند تحولات اوکراین به استفاده از جنگجویان اجاره ای در جنگ سوریه نیز ادامه خواهد داد.

احداث دانشگاه های ایرانی در سوریه میزان وابستگی دمشق به تهران را بیشتر خواهد کرد.