سیاست خارجی

بر اساس این تئوری، تظاهر به دیوانگی یا تهدید به اقدام دیوانه وار، این امکان را به رهبران و نظامهای حاکم می دهد که در جریان چانه زنی، به امتیازاتی دست پیدا کرده و یا حداقل موضع طرف مقابل را تضعیف کنند.

در حالی که از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق سخن به میان می رود، رقابت ایران و عربستان سعودی که در پی افزایش نفوذ خود در بازار عراق هستند، موضوع اصلی دوره جدید خواهد بود.

دولت بایدن و متحدانش بیش از آنکه به دنبال بازگشت به برجام باشند، خواهان توافق جدید جامعتری هستند که سیاستهای منطقه ای و فناوری موشکی ایران را نیز شامل می شود.

بندر چابهار از نظر دهلی نو یک قطب حیاتی است که هند را به کشورهای محصور در خشکی متصل می کند. اقدام هند به تحویل تجهیزات به ایران از تمایل این کشور به توسعه پروژه بندر حکایت دارد.

نباید از اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران بایستی

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.

ایران طی یک سال گذشته به طریقی دشوار فهمید که از بازدارندگی نظامی لازم در برابر آمریکا –بر خلاف ادعاهای سلیمانی- برخوردار نیست.

سال ٢٠٢٠ که به دلیل پاندمی جهانی و بحرانهای اقتصادی ناشی از آن برای همه جهان وحشتناک بود، به عنوان سالی پر از خاطرات تلخ در خاطره ایرانیان باقی خواهد ماند.

در صورت ارزیابی مثبت از برنامه هایی که ترکیه برای عراق ارائه کرده و نیز در صورت اجتناب از بحرانهای سیاسی ساختگی، هیچ مانعی در مقابل آنکارا برای ایجاد روابط نزدیک با بغداد وجود ندارد.

مصاحبه جواد ظریف با یکی از شبکه های افغانستان نشان می دهد که ایران به رغم تمامی انتقادها، در پی آن است که کارت فاطمیون را به عنوان ابزاری مهم در سیاست افغانستان نگه دارد.

طبق برخی ارزیابی ‌ها، ظریف از طریق مخالفت با رئیس جمهور ترکیه، به برخی قدرتهای مخالف ترکیه و در رأس آنها حکومت بایدن پیام ارسال کرده و از واشنگتن انتظار حمایت در روند انتخابات آینده را دارد.

ایران با سوء استفاده از شرایط سخت معیشتی، در تلاش برای ایجاد یک پایگاه مردمی برای خود از طریق گسترش تشیع در میان مردم سوریه است.