حوزه پژوهشی

کودتای 15 جولای آغاز دوره ای جدید در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است. ترکیه از یک طرف به بازسازی سازمانها و ارگانهای حیاتی نظام که در طول چهل سال مورد هدف عوامل نفوذی گولن قرار گرفته بود، خواهد پرداخت و از طرف دیگر فصلی نو در روابط خارجی اش خواهد گشود.

انتخابات مجلس و خبرگان نشان داد که جناح محافظه ¬کار بدون نظارت استصوابی در مصاف با دیگر گرایشات فکري از توان رقابتي اندكي برخوردار است

با وجود کارنامۀ ضعیف دولت روحانی و از دست دادن بسیاری از هوادارن خود و ناامیدی در اصلاح و بهبود یا تغییر وضعیت فعلی، رأی دهندگان در میان بد و بدتر قرار گرفته اند و مجبورند به روحانی رأی دهند.

بحران در روابط تهران و آنکارا مانند رابطه ایران و عربستان نمی شود چرا که دو کشور در مسایل زیادی با هم همکاری می کنند و این به سود هیچ کدام از دو طرف نیست که روابطشان را کاملا خراب کنند.

هرچند آنكارا در انتقاد از ایران، از زبان تندتری استفاده کرده و از احتمال مهار جاه طلبیهای منطقه ای ایران، راضی باشد، اما در مجموع اجازه نخواهد داد سطح روابط متقابل به مرحلۀ بحرانی برسد.

با كنار رفتن رهبران سیاسی كاریزماتیك مانند هاشمى از صحنه، نیرویی كه جلوی فرماندهان سپاه را می گرفت، از میان رفته است.