حوزه پژوهشی

هم در فصل اول و هم در فصل نیمه تمام دوم این سریال، دولت روحانی به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از نفوذ جاسوسان به موقعیتهای کلیدی کشور علناً مورد اتهام قرار می گیرد.

انفجارهای اخیر در اسرائیل حتی اگر اتفاقی و تصادفی بوده باشد، موجب خشنودی تهران که تحت فشار درخواست اقدام تلافی جویانه افکار عمومی داخلی قرار دارد، خواهد شد.

حشدولايى علاوه بر دلایل ژئواستراتژیک، حضور خود را در "جرف الصخر" با اسطوره های دینی گره زده و منطقه را به پایگاهی برای خود تبدیل کرده است. بعید نیست این تجربه را در سنجار نیز تکرار کند.

تحولات در زمینه درآمد ملی، صادرات، تورم، نرخ ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر حاکی از وخامت اقتصادی در ایران طی 3 سال گذشته هستند.

از آنجا که جزئیات فنی توافقنامه فاش نشده است، مواردی همچون درستی یا نادرستی ارقام مطرح شده از سوی برخی منابع و یا بعد نظامی همکاری همچنان مشخص نیست.

ترکیه از همه ویژگی هایی که می تواند در برقراری صلح در افغانستان مؤثر باشد، برخوردار است.

مشکلات جمهوری اسلامی به بحران اقتصادی خلاصه نمی شود. ابعاد این مشکلات بسی فراتر و خطرناک تر از مسایل اقتصادی است. این کشور به اصلاحات ساختاری نیاز مبرم دارد.

سفر پاپ به عراق هرچند که پیش از روی کار آمدن نخست وزیر فعلی برنامه ریزی شده بود، اما جمهوری اسلامی معتقد است که اصرار بر انجام آن در شرایط کنونی، ممکن است به نفع الکاظمی ختم شود.

بر اساس این تئوری، تظاهر به دیوانگی یا تهدید به اقدام دیوانه وار، این امکان را به رهبران و نظامهای حاکم می دهد که در جریان چانه زنی، به امتیازاتی دست پیدا کرده و یا حداقل موضع طرف مقابل را تضعیف کنند.

با توجه به اهمیت روزافزون پهپادهای خودکار و توانایی نبرد هوایی و با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تمرکز کشوری نسبتاً کوچک مانند امارات بر توسعه توانایی های خود در این زمینه امری منطقی به نظر می رسد.

آنکارا که تخریب روابط خود با بازیگری مانند آمریکا را به دلیل سیاستهایش در رابطه با ی.پ.گ می ‌پذیرد، در صورت حمایت محرز ایران از پ.ک.ک، رویکرد خود نسبت به این کشور را تغییر خواهد داد.

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.