حوزه پژوهشی

در حالی که از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق سخن به میان می رود، رقابت ایران و عربستان سعودی که در پی افزایش نفوذ خود در بازار عراق هستند، موضوع اصلی دوره جدید خواهد بود.

انتخاب رئیس جمهور از میان فرماندهان سپاه پاسداران چیزی بیش از انتقال این نهاد از پشت پرده به جلوی صحنه نیست.

چنانچه ایران که پ.ک.ک. و شبه نظامیان را به عنوان بازیگران ابزاری می بیند، علیه عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سنجار موضع گیری کند، احتمال همکاری میان پ.ک.ک. و شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش خواهد یافت.

دولت بایدن و متحدانش بیش از آنکه به دنبال بازگشت به برجام باشند، خواهان توافق جدید جامعتری هستند که سیاستهای منطقه ای و فناوری موشکی ایران را نیز شامل می شود.

بندر چابهار از نظر دهلی نو یک قطب حیاتی است که هند را به کشورهای محصور در خشکی متصل می کند. اقدام هند به تحویل تجهیزات به ایران از تمایل این کشور به توسعه پروژه بندر حکایت دارد.

نباید از اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران بایستی

هرچند که پروژه بازسازی مسیر کاروان اسیران کربلا ظاهرا با اهداف مذهبی انجام می شود، ولی اهدافی سیاسی، اقتصادی و چه بسا توسعه طلبانه ای هم جزو اهداف پشت پرده آن قرار دارد.

بر اساس این توافقنامه، ایران خواهد توانست از توانایی های پیشرفته سایبری روسیه بهره ببرد. و در نتیجه، توافقنامه به آن قدرت مضاعفی در برابر کشورهایی که آنها را رقیب یا دشمن خود می پندارد، خواهد داد.

پیش بینی می شود ایران که حتی در دوران دولت ترامپ موفق به صادرات یک میلیون بشکه شده، در دوره پیش رو نیز صادرات نفت خود را افزایش دهد.

خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد، در چند سال اخیر بوده است.

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.