ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛ دستاوردها و چالشها

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 21.02.2019 ساعت: 15:00-17:15 محل برگزاری : Esenboğa Külliyesi, AYBÜ Konferans Salonu, B-Blok, B382
شرکت کنندگان د. مراد اصلان د. عبدالمقصد بنی کمال مهمت کوچ د. حقی اویغور د. گلریز شن  د. بایرام سین کایا 
موقعیت

زمان: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

ساعت: ۱۵:۰۰-۱۷:۳۰

جلسه اول

گرداننده جلسه
د. قدرت بلبل

سخنرانان

د. مراد اصلان
اقتصاد ایران

د. عبدالمقصد بنی کمال
اقلیتها در ایران

مهمت کوچ
تغییر در روابط دولت و جامعه

جلسه دوم

گرداننده جلسه
د. مراد اصلان

سخنرانان

د. حقی اویغور
روابط ترکیه و ایران

د. گلریز شن 
روابط ایران و ایالات متحده

د. بایرام سین کایا 
نقش سپاه پاسداران در سیاست خارجی ایران