سیاست داخلی

تحلیل اخبار

بازتاب تغییر کاربری ایاصوفیه در افکار عمومی ایران

مهمت کوچ

سکولارها و ناسیونالیستهای ایرانی مصوبه تغییر کاربری ایاصوفیه را هم امری ایدئولوژیک دانسته و هم آن را به عنوان عاملی ارزیابی کرده اند که میدان نفوذ ترکیه در جغرافیای اسلام را گسترش خواهد داد.

تحلیل اخبار

مجلس یازدهم و فرصتهای پیش رو

حقی اویغور

ریاست آیت الله رئیسی و قالیباف به عنوان دو رقیب روحانی در انتخابات اخیر بر دو قوه قضائیه و مقننه، دایره فعالیت روحانی را تنگتر خواهد کرد.