سیاست داخلی

سیاست داخلی

انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران

محمد عبدالمجید

چنانچه اعتراضات سرکوب شود، بزرگترین قربانی حوادث اخیر در بلندمدت جریان اصلاح طلب خواهد بود و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده محافظه کاران دست بالاتر را خواهند داشت.

تحلیل اخبار

اعتراضات بدون رهبری و مشکلات مزمن در ایران

سرحان آفاجان

اگرچه پیش بینی نتایج کوتاه مدت اعتراضات اخیر بر روی جامعۀ ایران مشکل به نظر می رسد، اما می توان گفت که این اعتراضات نیز از تحولات بزرگ در میان مدت و بلند مدت ایران خبر می دهد.