اقتصاد

دیدگاه

خط لوله گوره-جاسک؛ تلاش ایران برای تأمین امنیت انرژی

مراد اصلان

خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک بزرگترین پروژه انتقال انرژی در تاریخ ایران به شمار می رود که با به بهره برداری رسیدن این طرح در ماه مه گذشته، نخستین روند انتقال نفت خام از طریق آن آغاز شد.

تحلیل اخبار

چشم دوختن آسیای شرقی به نفت ایران

بیرقان کمال ارتان

مدیران شرکتهای پتروشیمی آسیای شرقی، اخبار مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می کنند، زیرا از سرگیری تجارت با ایران، هزینه های آنها را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.