اقتصاد

اقتصاد

اهمیت استراتژیک بندر جاسک

یاسر راشد

• بندر جاسک با موقعیت ژئوپلیتیکی در شرق تنگه هرمز در دریای عمان از نظر امنیت انرژی، اقتصادی و نظامی دارای اهمیت استراتژیک برای ایران است.