مولانا و آثار وی در فرهنگ مشترک تركیه-تاجیکستان

مولانا و آثار وی در فرهنگ مشترک تركیه-تاجیکستان

مولوی، طریقت مولویه و آثار مولوی از ٨٠٠ سال پیش تاکنون در شرق، غرب و چهارگوشۀ جهان همواره مورد توجه اندیشمندان و محققین بوده­است. بررسی زندگی و آثار مولوی طی سدۀ اخیر شتاب بیشتری گرفته و به صورت نشست‌، کنفرانس، کتاب و مقاله، فعالیت‌های آکادمیک و کارگاه­های آموزشی ادامه دارد.

مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام) و انستیتو تحقیقاتی مولانا وابسته به دانشگاه سلجوق نیز در نظر دارند با برگزاری کارگاه آموزشی پنج روزۀ «مولانا و آثار وی در فرهنگ مشترک تركیه-تاجیکستان» قدم دیگری در راه شناخت و معرفی مولوی به عنوان متصوف، دانشمند و عالم بزرگ ترک و آثار وی بردارند.

این کارگاه آموزشی با شرکت دکتر قیام الدین نعیم‌اف معاون مرکز مطالعاتی مولانا در تاجیکستان برگزار خواهد شد.

از تمامی علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این کارگاه آموزشی که امره گوربوز دانشجوی کارشناسی ارشد انستیتو تحقیقاتی مولانای دانشگاه سلجوق امور هماهنگی آن را بر عهده خواهد داشت، دعوت می­شود.

 

برنامۀ کارگاه آموزشی

دوشنبه ١١ دسامبر

اشعار مولانا در موسیقی و تئاتر تاجیکستان

سه شنبه ١٢ دسامبر

گویش مدرن تاجیکی در آثار مولانا و کلمات مورد استفاده در آثار وی که کاربرد و معنی یکسانی در میان مردم تاجیک عصر حاضر دارند.

چهارشنبه ١٣ دسامبر

آیات قرآنی و سنن نبوی در آثار مولانا

پنجشنبه ١٤ دسامبر

مثنوی خوانی

جمعه ١٥ دسامبر

غزل­ خوانی مولانا

 

 

تاریخ برگزاری: ١١-١٥ دسامبر ٢٠١٧

ساعت: ١٣ تا ١٦

آدرس: آنکارا– چانکایا – خیابان بالگات – محلۀ اوغوزلار – کوچه ١٣٩٧- مرکز مطالعات ایرانی آنکارا

تلفن تماس  03- 2845502 -0312

داخلی 118

آدرس پستی : egitim@iramcenter.org

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   11/12/2017
تاریخ پایان رویداد:   13:00
زمان رویداد:   15/12/2017