روابط ترکیه و ایران در سایه تحریمها

روابط ترکیه و ایران در سایه تحریمها

نشست

روابط ترکیه و ایران در سایه تحریمها

گرداننده نشست
د. حقی اویغور ـ قائم مقام رئیس ایرام

سخنرانان

مرتضی صفاری نطنزی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران

عثمان نوری گلچار
رئیس گروه دوستی ترکیه و ایران در مجلس ترکیه

زمان: پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت: ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
مکان: سالن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی و فارسی اجرا و به صورت همزمان ترجمه می شود

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   28/02/2019
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   28/02/2019