تقابل سنت و تجدد در آثار برگزیده ادبیات داستانی نوین ایران و مصر تا پایان دهه 70 میلادی

تقابل سنت و تجدد در آثار برگزیده ادبیات داستانی نوین ایران و مصر تا پایان دهه 70 میلادی

ارائه رساله دکتری مدینه کرمی، با عنوان ”تقابل سنت و تجدد در آثار برگزیده ادبیات داستانی نوین ایران و مصر تا پایان دهه ۷۰ میلادی“ روز شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶.۰۰ به وقت استانبول برگزار و به صورت زنده از طریق کانال یوتوب (ایرام) پخش می شود.

دکتر مدینه کرمی، دانش آموخته دانشگاه شیراز، در رساله دکتری خود به بازتاب تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ حاصل از رویارویی سنت و تجدد در ادبیات داستانی نوین ایران و مصر، بر اساس نظریة ژرمونسکی پرداخته است. حضور و حقوق زن در اجتماع، سرگشتگی روشنفکر، غرب¬ گرایی، استعمار، آزادی فردی، اصلاحات ارضی، ورود تکنولوژی و تقابل علم و دین، از جمله پیامدهایی است که در پژوهش حاضر بررسی شده است.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   26/12/2020
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   26/12/2020