دورۀ آموزش زبان فارسی برگزار می شود

دورۀ آموزش زبان فارسی برگزار می شود

مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا (ایرام) از دوشنبه، 12 تیرماه 96 کلاس آموزش زبان فارسی برگزار می کند. کلاسها به مدت 8 هفته برگزار می شود و در تاریخ 3 شهریورماه به پایان می رسد.

علاقه مندان برای نام‌ نويسی در کلاسها و کسب اطلاعات بیشتر می ‌توانند با شمارۀ تلفن  0312284552 تماس بگیرند و یا به آدرس زیر ایمیل بزنند: info@iramcenter.org 

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   03/07/2017
تاریخ پایان رویداد:   09:30
زمان رویداد:   03/07/2017