تأثیر تنش بین امریکا و ایران بر امنیت منطقه خارومیانه

تأثیر تنش بین امریکا و ایران بر امنیت منطقه خارومیانه

تأثیر تنش بین امریکا و ایران بر امنیت منطقه خارومیانه

گرداننده نشست: دکتر مراد اصلان

سخنرانان: دکتر اسماعیل ساری ، دکتر علی باکیر ، مشتاق الحلو

محل برگزاری: سالن کنفرانس ایرام

زمان: جمعه، ۱۰ آبان ۱۳۹۸

 ساعت: ۱۴:۳۰

برنامه به زبان فارسی، انگلیسی و ترکی اجرا و به صورت همزمان می شود.

 

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   01/11/2019
تاریخ پایان رویداد:   14:30
زمان رویداد:   01/11/2019