سیاست خارجی

دیدگاه

افزایش حملات در عراق و آمادگی ایالات متحده برای آغاز عملیات

اسماعیل ساری

ایران که فکر می کند ایالات متحده به دنبال شروع جنگ در شرایط شیوع بیماری در آمریكا نیست، پیش بینی می کند که بعد از آن نیز ایالات متحده همین سیاست را دنبال خواهد كرد.

تحلیل اخبار

ایران در سال جدید ١٣٩٩ به کدام سو می رود؟

حقی اویغور

ایران سال سختی را پشت سر گذاشت، با این حال نشانه ‌های چندانی از احتمال حل و یا تخفیف مشکلات کنونی در سال جدید نیست.