سیاست خارجی

تحلیل اخبار

اتهامات ایران برعلیه سدسازی های ترکیه

عارفه دلی باش

ناتوانی ایران در ایجاد راه حلی دائمی و کارآمد برای مشکل آب و تلاش برای مقصرسازی ترکیه از طریق لفاظی های تند و اتهامات بی اساس، مشکلی را حل نخواهد کرد.

دیدگاه

روابط ترکیه و ایران در پرتو تحولات جهانی و منطقه ای

حقی اویغور

آنکارا معتقد است كه تهران همانگونه که از برجام در دوران اوباما برای اهداف توسعه ‌طلبانه منطقه ‌ای خود استفاده کرد، می ‌تواند از یک برجام جدید برای تقویت حضور خود در عراق و سوریه استفاده کند.