سیاست خارجی

دیدگاه

کمیته قانون اساسی سوریه؛ مشکلات و چالشها

محمد عبدالمجید

اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، تلاش خواهد کرد جلوی آن سنگ اندازی کند.

تحلیل اخبار

ایران و عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به عملیات "چشمه صلح" نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا خشم ملی گرایی کردی داخل کشور را به سوی هدفی غیر از خود سوق دهد.