سیاست خارجی

تحلیل اخبار

توافقنامه ایران و چین نشان دهنده چیست؟

حقی اویغور

از آنجا که جزئیات فنی توافقنامه فاش نشده است، مواردی همچون درستی یا نادرستی ارقام مطرح شده از سوی برخی منابع و یا بعد نظامی همکاری همچنان مشخص نیست.

دیدگاه

مذاکرات صلح افغانستان؛ از دوحه تا استانبول

رحیم الله فرزام

ترکیه از همه ویژگی هایی که می تواند در برقراری صلح در افغانستان مؤثر باشد، برخوردار است.